De kranten en het internet staan er vol mee: artikelen over hoe Artificial Intelligence (AI) ons gaat helpen, maar ook hoe het ons zal verwoesten. Zoals met zoveel nieuwe technologieën, bestaat de nodige onduidelijkheid over wat het wel en niet is, waar we nu staan en wat we er (straks) mee kunnen.

In een serie artikelen beantwoord ik de vragen die mij vaak gesteld worden op events en tijdens presentaties. In dit eerste artikel geef ik antwoord op de vraag: wat is AI, en wat is het verschil tussen Machine Learning, Deep learning, Narrow AI, strong AI en Super AI?

Wat is AI?

AI, in het Nederlands Kunstmatige Intelligentie genoemd, is de wetenschap die zich bezighoudt met het ontwikkelen van algoritmes die intelligentie vertonen.

We zitten in een continue race om een computer te maken die dingen kan waarvoor we nu nog menselijke intelligentie nodig hebben. Alles draait hierbij om het ontwikkelen van hardware en software die het mogelijk maakt dat algoritmes zelf kunnen leren, problemen kunnen oplossen en patronen kunnen herkennen.

Binnen het AI-domein wordt vaak over Machine Learning en Deep Learning gesproken. Dit zijn beide disciplines die onder de noemer AI vallen:

Machine Learning (ML)

Machine Learning maakt het mogelijk om voorspellingen en keuzes continu te verbeteren met zelflerende algoritmes. Simpel gezegd wordt een computer steeds beter in het uitvoeren van een taak door te leren van de aangeboden data.

Machine Learning wordt bijvoorbeeld gebruikt voor aanbevelingen in muziekdiensten. De technologie bepaalt jouw voorkeuren op basis van je luistergedrag, favorieten en playlists. Je krijgt vervolgens aanbevelingen voor andere muziek op basis van de muziek die andere gebruikers met een overeenkomstig profiel luisteren.

Deep Learning (DL)

Deep Learning is een onderdeel van Machine Learning en kan iets extra’s: het begrijpt namelijk context. Voor de gebruiker lijkt het alsof het systeem ‘logica’ heeft, waarmee het mensachtige intelligentie vertoont.

Deep Learning maakt gebruik van meerdere lagen van algoritmes waardoor het op een soortgelijke manier werkt als het menselijk brein (tenminste, dat denken we). Het netwerk van deze lagen van algoritmes noemen we een Artificial Neural Network (ANN).

Een goed voorbeeld van Deep Learning is AlphaGo van Google: een computerprogramma dat ontwikkeld werd om het spel Go te spelen. Door tegen professionele Go-spelers te spelen, leerde het model om de beste Go-speler ter wereld te verslaan. Zonder dat het ooit geprogrammeerd was in specifieke zetten.

Deep Learning is ook de techniek die ingezet wordt voor spraak- en beeldherkenning: we hoeven niet te programmeren hoe een kat eruitziet. We voeden het systeem met (tien)duizenden foto’s of video’s van katten en het systeem leert zichzelf om een kat te herkennen. Ook al heeft het die specifieke kat nooit eerder gezien.

Wat is het verschil tussen Narrow AI, Strong AI en Super AI?

Narrow AI, ook wel weak AI of Applied AI genoemd, is het type AI waar we dagelijks mee te maken hebben. Het is goed in een specifieke taak. Bijvoorbeeld vertalen, muziekaanbevelingen doen of antwoord geven op vragen binnen een gedefinieerd domein. Zo zijn Siri of de Google Assistant (nog) geen echt intelligente ‘wezens’. Ze zijn getraind in het omzetten van spraak naar zoekopdrachten op internet en geven het gevonden antwoord weer in spraak terug.

Weak AI algoritmes zijn helemaal niet zwak, maar juist heel erg goed – vaak beter dan mensen – in een beperkt aantal taken. Narrow AI is dan ook een veel betere term dan Weak AI.

Strong AI, ook wel Full AI of Artificial General Intelligence (AGI) genoemd, kan elke taak vervullen die een mens nu ook kan vervullen. Strong AI bestaat nu nog niet!

Tientallen onderzoekscentra werken wereldwijd aan de ontwikkeling van Strong AI, met als doel een AI te ontwikkelen die zelflerend is, kan redeneren en besluiten kan nemen in onzekere omstandigheden. Maar die ook strategie kan ontwikkelen, creatieve oplossingen kan bedenken, kan plannen en uitvoeren, problemen kan oplossen en kan communiceren via gesproken taal.

Deze vaardigheden zijn niet gekoppeld aan specifieke domeinen (zoals het geval is bij Narrow AI) en het AI-systeem weet al deze vaardigheden te combineren en in te zetten om een doel te bereiken. Net zoals een mens dit kan.

Super AI, ook wel Artificial Super Intelligence (ASI) genoemd, zal de mens in alle opzichten intellectueel voorbijstreven. Dit is het type AI dat zich in science fiction films meestal tegen de mensheid keert en ons probeert te vernietigen, en waar bekende namen als Stephen Hawking en Elon Musk ons voor waarschuwen.

Artificial Intelligence: waar staan we op dit moment?

Samengevat kunnen we zeggen dat we nu nog in het tijdperk van Narrow AI zitten, waarin Machine Learning al veel wordt toegepast en Deep Learning steeds populairder wordt.

Strong AI bestaat nog niet, maar er wordt door vele partijen hard aan gewerkt. Het is onbekend wanneer we hier grote doorbraken zullen zien. Super AI ligt nog ver in de toekomst, maar experts voorspellen dat de stap van Strong AI naar Super AI een kleine zal zijn.